Światło w mroku

„Najważniejsze to zwalczyć w sobie lęk przed własnym światłem, własną siłą. Świat nie rośnie w siłę, kiedy ukrywasz swoją wartość. Twój sukces służy wszystkim ludziom.” Regina Brett

Boję się tego, co we mnie – i nie chodzi tu o złe, ale o dobre.
Boję się wysiłku jaki będzie konieczny, aby pozwolić temu światłu zaświecić i poprowadzić.
Boję się decyzji, które okazać się mogą słuszne i pociągną za sobą konieczne czyny. Continue reading “Światło w mroku” »

uważność – na Nowy Rok

Noworoczne przemyślenia.
Kilka podsumowań. Przełom roku temu sprzyja.

Ale dziś nie o tym, albo i o tym, ale nie wprost.
Do wejścia z nadzieją w ten rok przekonały mnie pewne życzenia.
Tkwiłam w błogiej nieświadomości, nie wiedząc jak bardzo właśnie takie słowa były mi potrzebne, dopóki ich nie przeczytałam. Continue reading “uważność – na Nowy Rok” »