mogę

Mówi się dziś o nienawiści, która wprost prowadzi do śmierci. I co mam z tym zrobić? Z tą nienawiścią? Co ja mogę wobec mediów, polityków, koncernów, lobby.
Mogę wstawać codziennie i być dobra. Jak chleb. Pomimo wszystko.
Mogę uczyć tego moje dzieciaki.
Mogę nie szerzyć nienawiści i podziałów.
Mogę uśmiechać się. Być wdzięcznym. Robić swoją robotę dobrze.
I modlić się, aby nigdy nie zwariować. Zachować wiarę, nadzieję i miłość.
Bo z braku tych trzech rodzi się nienawiść.

Autor

Jaskóła

Cóż można powiedzieć o Jaskółce - że czarny sztylet, że ruchliwa, uśmiechnięta i ... żywa.